icon Referanslar

icon Genel Program Özellikleri

 • Veritaban? tüm windows ve linux i?letim sistemleri ile uyumlu.
 • Mysql veya MariaDB veri taban?.
 • Kullan?c? bazl? ekran ve style dizayn?.
 • Kullan?c? bazl? ekran ve i?lem yetkilendirme.
 • Tüm ülke dilleri deste?i.
 • MS Excel ,Pdf,Html,Jpeg formatlar?na rapor aktar?mlar?.
 • Tüm listeleri MS Excel'e akarma.
 • Tüm Listeleri Yazd?rabilme.
 • Otomatik mail ve kullan?c?lara bildirim.
 • Rapor Dizayn?.
 • Dinamik Raporlarma.
image
Spansoft Adisyon Program?n? Birçok Sektör ??letmelerinde kullanabilirsiniz. Ne tür i?letme, amaç ve i?lemler için uygundur;
restoran program? , adisyon program? , restoran sistemleri , cafe programlar? , pos program? , restoran sipari? sistemi , cafe otomasyon program?, cafe otomasyonu , sipari? sistemleri , adisyon takip program? , garson ça??rma sistemi , garson ça?r? sistemi , pos otomasyon , restorant yaz?l?m? , restoran adisyon program? , restoran adisyon sistemi , restaurant otomasyon program? , restoran pos , restoran takip program? , restoran yönetim sistemi , elektronik sipari? sistemi , restoran pos sistemi , restaurant adisyon program? , adisyon sistemi , restoran sistemi , restoran program , cafe pos sistemleri , restoran tablet sipari? program? , cafe kasa takip program? , bilgisayar sistemli adisyon , adisyon nas?l tutulur , adisyon sistemi.