Soydav Vakıf Otomasyonu

2000 yılından beri merkez ve ilçe vakıflarına gerek yazılım gerekse donanım konusunda hizmet veren firmamız bu yıl itibariyle gelişen teknolojiyide gözönünde bulundurarak, vakıflarda oluşan dosyalama ve kayıt kargaşasını ortadan kaldıracak ve vakıfların daha hızlı ve sağlıklı hizmet vermesi amacıyla, vakıflara yönelik varolan projemizi aşbakanlığın istemiş olduğu kritelere uygun hale getirip hizmetinize sunmaktayız. Söz konusu projenin içeriği aşağıda detaylı olarak bilginize sunulmaktadır.

Projenin Amacı;

İl ve ilçelerindeki tüm vakıfları merkez vakfa elektronik ortamda internet üzerinden bir bilgisayar paket programı(Soydav) ile bağlamak ve tüm vakıfların kendi aralarında bilgi sorgulaması yaptırmakır. Yapısı ve Kullanım Şekli SOYDAV Vakıf programının yeni versiyonu SQL veritabanına sahip olup Delphi programlama dilinde yazıldı. Program çok kullanıcılı olup istenilen kişiye istenilen yetkiyi verme imkânı sağlar, ayrıca veritabanının SQL olmasından dolayı kayıt sorgulamak veya kayıtlara erişmek son derece hızlı oluyor. Bu sisteme dahil olacak olan her vakfa kurulacak olan SOYDAV vakıf takip programı sayesinde vakfın mevcut işleri yürütülecek, diğer taraftan programın içinde mevcut olan Diğer Vakıflar Bölümünden de diğer ilçe vakıf kayıtları görülebilecek ve vatandaşa ait bilgi sorgulamaları yapılabilecek. En önemlisi İnternet Bağlantısı kesilse bile, herhangi bir kesinti olmadan vakıf hizmet vermeye devam edecek. İnternet bağlantısı geldikten sonrada kayıtlar ilçeler arasında otomatik olarak güncellenecek.

Yararları

a) Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına müracaatta bulunan yardıma muhtaç vatandaşların işlemlerini hızlandırmak,
b) T.C. Kimlik numarasını kullanarak hızlı ve sağlıklı dosya açmak,
c) T.C. Kimlik numarasını kullanarak aynı anda SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığında sorgulama yapmak,
d) Vatandaşı sorgulamak için diğer vakıflarla yapılan telefon trafiğini ortadan kaldırmak,
e) Mükerrer kayıtları ortadan kaldırmak,
f) Ortak bir bilgi merkezi oluşturmak,
h) İl bazındaki yardıma muhtaç kişilerin bilgilerine daha hızlı erişmek ve bunlarla ilgili her türlü rapor ve istatistikî bilgiler çıkarmak,

İçeriği

Başvuru İşlemleri
Dosya İşlemleri
Ödeme Makbuzları
Tahkikat Bilgileri
Aile Bilgileri
Adres Bilgileri
SGK Sorgulamaları
Diğer Vakıflara Ait Kişisel Bilgiler
Diğer Vakıflara Ait Ödeme Bilgileri
Hızlı Ödeme Girişleri
Cari Ödemeler
Gündem Oluşturma
Toplu Dağıtım Listeleri (Toplu Sgk Sorgulaması)
Fihrist
Gelen Evrak
Giden Evrak
Demirbaş Takibi
Veri Tabanını Onarma
Veri Tabanını Yedekleme
Veri Tabanına Kullanıcı Tanımlama ve Yetkilendirme
Otomatik Vakıflar Arasında Kayıt Güncelleme
Yazıcı Ayarları
Raporlar
Dağıtım Listeleri
Ferdi Raporlar
Bilgi Formları
Muhtarlık Listeleri
Kişisel Bilgiler Raporu
Ödeme Raporları
Muhtarlık Raporları
Fihrist Raporu
Ödeme Makbuzları
Eczane Raporları
İstatistikî Grafikler
İki Tarih Arası Raporlar